Verkoop Vanuit Uw Thuishaven

Term of use

Disclaimer

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Homeport Yachts. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Homeport Yachts is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Homeport Yachts niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Zij kunnen evenmin worden gebruikt voor contractuele overeenkomsten. Homeport Yachts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde informatie.
Als er sprake is van onjuistheden in de advertenties verzoeken wij u dit ons te laten weten zodat wij deze kunnen aanpassen.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Homeport Yachts geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

Privacy verklaring
Homeport Yachts is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren m.b.t. de aan- of verkoop van schepen en jachten en overige diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Homeport Yachts zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Er worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Comments are closed.